• Sort Portfolio:
 • Wszystkie
 • REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA
 • MAGIA ZIEMI-ADHEZJE
 • DIAGRAMY
 • FOTOGRAFIA
 • MAIL-ART
 • MALARSTWO
 • PROJEKTY-KONCEPCJE-DZIAŁANIA
 • PRZEDMIOTY SZTUKI
 • RYSUNKI
 • SYMPOZJUM WROCŁAW 70'
 • ARCHIWUM
 • Galeria pod Moną Lisą
 • Teksty Jerzego Ludwińskiego

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – FORMY PRZESTRZENNE METAL

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – PORTRET ŚWIATŁA

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – REPRODUKTORY CIENIA

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – REALIZMY

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – REPRODUKTORY CIENIA

Fotografia

MAGIA ZIEMI-ADHEZJE ADHEZJE

MAGIA ZIEMI-ADHEZJE LEGENDA TATR

MAGIA ZIEMI-ADHEZJE STWORY

MAGIA ZIEMI-ADHEZJE MAGIA ZIEMI

MALARSTWO NA PAPIERZE

MALARSTWO NA PŁÓTNIE

PRZEDMIOTY SZTUKI

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – FORMY PRZESTRZENNE MDF

REPRODUKTORY ŚWIATŁA I CIENIA – ELBLĄG

PEJZAŻE

PORTRETY

SYMPOZJUM WROCŁAW 70′ – DOKUMENTY

KOMPOZYCJA PIONOWA NIEOGRANICZONA H.STAŻEWSKIEGO

REPRODUKTOR WIDMA SŁONECZNEGO

GEOMETRIA

Diagramy

Centrum Badań Artystycznych J.Ludwiński

Galeria pod Moną Lisą – Program artystyczny i organizacyjny Galerii

Galeria pod Moną Lisą – Teksty

Wystawa – Jan Chwałczyk, Portrety i Autoportrety

Wystawa – Jarosław Kozłowski, Collages

Wystawa – Jerzy Rosołowicz, Neutrdrom

Wystawa – Wanda Gołkowska, Układy Otwarte

SYMPOZIUM WROCŁAW 70 – Projekty, obrady, dyskusje

Teksty Jerzego Ludwińskiego – II Katowickie Spotkanie,1969

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Największe pomyłki krytyki,1969

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Próba typologii,1975

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Sztuka w epoce postartystycznej, maszynopis

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Sztuka warstw

BARWNY UKŁAD PRZESTRZ. TRANSFORM. ŚWIATŁA

PROJEKTY-KONCEPCJE-DZIAŁANIA

MAIL-ART

II Katowickie Spotkanie,1969

Największe pomyłki krytyki,1969

Próba typologii,1975

Sztuka w epoce postartystycznej, maszynopis

Sztuka warstw

Galeria pod Moną Lisą – Folder

GALERIA INFORMACJI KREATYWNEJ

KONTRAPUNKT

Galeria pod Moną Lisą – Folder

Mentalna Galeria Sztuki

REPRODUKTOR WIDMA SŁONECZNEGO