• TWÓRCZOŚĆ:
 • All
 • LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS
 • Text Jerzego Ludwińskiego
 • MAGIC OF THE EARTH – ADHESIONS
 • DIAGRAMS
 • PHOTOGRAPHY
 • MAIL ART
 • PAINTING
 • ART OBJECTS
 • PROJECTS – CONCEPTS – ACTIONS
 • DRAWINGS
 • WROCŁAW SYMPOSIUM 70'
 • MONA LISA GALLERY
 • ARCHIVES

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – METAL SPATIAL FORMS

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – PORTRAIT OF LIGHT

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – SHADOW REPRODUCERS

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – REALISMS

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – SHADOW REPRODUCERS

PHOTOGRAPHY

PAINTING ON CANVAS

PAINTING ON PAPER

MAGIC OF THE EARTH – ADHESIONS – MAGIC OF THE EARTH

MAGIC OF THE EARTH – CREATURES

MAGIC OF THE EARTH – LEGEND OF THE TATRA MOUNTAINS

MAGIC OF THE EARTH – ADHESIONS

ART OBJECTS

LANDSCAPES

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – ELBLĄG

LIGHT AND SHADOW REPRODUCERS – MDF SPATIAL FORMS

Wystawa – Jarosław Kozłowski, Collages

PORTRAITS

WROCŁAW SYMPOSIUM 70′

UNLIMITED VERTICAL COMPOSITION OF H.STAŻEWSKI

GEOMETRY

DIAGRAMS

Centrum Badań Artystycznych J.Ludwiński

Galeria pod Moną Lisą – Program artystyczny i organizacyjny Galerii

Galeria pod Moną Lisą – Teksty

Wystawa – Jan Chwałczyk, Portrety i Autoportrety

Wystawa – Jerzy Rosołowicz, Neutrdrom

Wystawa – Wanda Gołkowska, Układy Otwarte

SYMPOZIUM WROCŁAW 70 – Projekty, obrady, dyskusje

Teksty Jerzego Ludwińskiego – II Katowickie Spotkanie,1969

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Największe pomyłki krytyki,1969

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Próba typologii,1975

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Sztuka w epoce postartystycznej, maszynopis

Teksty Jerzego Ludwińskiego – Sztuka warstw

PROJECTS – CONCEPTS – ACTIONS

MAIL-ART

II Katowickie Spotkanie,1969

Największe pomyłki krytyki,1969

Próba typologii,1975

Sztuka w epoce postartystycznej, maszynopis

Sztuka warstw

MONA LISA GALLERY – FOLDER

GALLERY OF CREATIVE INFORMATION

KONTRAPUNKT / COUNTERPOINT

MONA LISA GALLERY – FOLDER

MENTAL ART GALLERY

COLOURED SPATIAL SYSTEM OF LIGHT TRANSFORMATION

SOLAR SPECTRUM REPRODUCER