Wroclaw Symposium 70′

Centrum Badań Artystycznych J.Ludwiński

Mona Lisa Gallery

Text Jerzy Ludwiński