Portret zbiorowy

jak niemożliwe uczynić możliwym

Portrety i Autoportrety II
Poznawanie niewidzialnego
Mój kontrapunkt
Herezje Logiczne

czyli przekraczanie granic